PPR for all VFR

Til alle som flyr til og fra Bodø lufthavn: Det er NOTAM ute på PPR for all VFR-trafikk i hele sommer.  NOTAM varer fra 29. mai til 30. september. Dette er på grunn av asfaltarbeid på rullebanen.

Det er viktig at alle forholder seg til dette og kontakter tårnet før en sender inn flygeplan.

Anleggsarbeidene i seg selv krever ikke stengning ut over natteperioden kl 23-07. Se AIP-SUP 15/14, 24/14 og 30/14 for detaljert info.