Flyskolen

Skolesjekk
Foto: Jøran Hetty

Det er veldig gledelig å se at du er interessert i å vite mer om flyskolen vår og hvordan nettopp du kan realisere drømmen om å selv være pilot bak spakene i et fly. Du vil her få vite litt mer om hvilke muligheter du har, enten du ønsker å ha flyging som hobby eller har planer om å ta steget videre som trafikkflyger. Hvis du ikke finner den informasjonen du er på jakt etter er du velkommen til å ta kontakt med vår skolesjef Bjørn Skogøy på telefon 900 11 330.

Hvis du er interessert i å fly en tur med en instruktør for å oppleve flyging på nært hold og finne ut om det er noe du kan tenke deg å begynne med, er det bare å ta kontakt med en av våre dyktige instruktører og avtale en introduksjonstur.

Flysertifikat

De fleste av Bodø flyklubbs medlemmer er såkalte privatflygere. Forskjellen på en privatflyger og en trafikkflyger er i hovedsak at privatflygere ikke kan ta betalt for flygingen, mens trafikkflygere kan jobbe for et flyselskap og for eksempel frakte passasjerer eller last. Det er imidlertid ingenting i veien for at du som privatflyger kan ta med deg venner og bekjente som kan være med og dele på kostnadene.

Hvis du ønsker å bli privatflyger har du nå muligheten til å velge mellom to forskjellige sertifikater. Det første, Private Pilot Licence – PPL(A), er det tradisjonelle privatflygersertifikatet. Det andre, Light Aircraft Pilot Licence – LAPL(A), er et nytt sertifikat med litt begrensede rettigheter i bytte mot et noe forkortet utdanningsløp og reduserte medisinske krav.

PPL(A)

Med PPL(A) kan du fly både én- og flere-motors fly med både stempel- og turbinmotor, avhengig av hvilke rettigheter du har tilknyttet sertifikatet ditt. Det finnes ingen begrensning på maksimal avgangsvekt eller antall passasjerer.

Utdanningsløpet krever at du flyr minimum 45 flytimer i henhold til et godkjent skoleprogram.

Et PPL(A) kan senere utvides til et CPL(A), altså et kommersielt flysertifikat.

LAPL(A)

Med LAPL(A) kan du fly én-motors fly med stempelmotor, med maksimal avgangsvekt på 2000 kg og ikke mer enn fire personer om bord. Det betyr at du helt fint kan fly et vanlig Cessna 172, som er verdens mest solgte småfly, med maks avgangsvekt på 1160 kg og fire seter om bord.

Utdanningsløpet krever at du fly minimum 30 flytimer i henhold til et godkjent skoleprogram. Forskjellen fra PPL(A) er blant annet at antall timer navigasjon er redusert, og instrument-leksjonene er fjernet fullstendig. I tillegg flyr man solo tidligere i utdanningsløpet.

Når du har tatt sertifikatet kreves det at du flyr ytterligere 10 timer som fartøysjef før du får lov til å ta med deg passasjerer om bord.

Med LAPL(A) kan du ikke gå videre til CPL(A).

Teorikurs

Uansett om du ønsker å ta PPL(A) eller LAPL(A) må du gjennom det samme teorikurset. Kurset kan gjøres via en flyklubb (f.eks. Bodø flyklubb), en kommersiell flyskole, eller som nettkurs hos Luftfartsskolen eller Privatfly.no. Teorikurset i regi av Bodø flyklubb koster rundt kr 10.000,- inkludert bøker og nødvendig utstyr, og er vanligvis lagt opp med to undervisningskvelder à fire timer per uke fra september til og med mars, med planlagt eksamen i april.

IMG_0276Kurset er lagt opp med tanke på at noen elever ikke alltid kan delta på undervisningskveldene, så det er ingen fare om du har en «uryddig» arbeids-/skolesituasjon.

Fordelen med å ta kurset i Bodø flyklubb er blant annet muligheten til å stille spørsmål direkte til foreleserne,  diskutere og jobbe sammen med de andre elevene på teorikullet, samt at du kan gjennomføre hele kurset i Bodø (på nettkursene er det påkrevd at du deltar på et antall timer intensivundervisning i Oslo-området).

Foreleserne holder høyt nivå og hentes bl.a. inn fra trafikkflygere, flymekanikere, jagerflygere, flygeledere, leger, meteorologer og Luftfartstilsynet.

Etter at alle eksamener er bestått er teorien gyldig for oppflygning til PPL(A) eller LAPL(A) i 24 måneder.

Oppstart av nytt kurs annonseres på våre web- og facebooksider i forkant av kurset, og det inviteres til et uforpliktende informasjonsmøte hvor interesserte har anledning til å få vite mer om kurset og stille spørsmål om utdanningsløpet. Hvis du ønsker å melde interesse for å delta ber vi deg ta kontakt med vår kursadministrator på teori@bofly.org.

Flyging

Den praktiske opplæringen, enten til PPL(A) eller LAPL(A), gjøres i Bodø flyklubb. Som elev blir du tildelt en hovedinstruktør som kommer til å følge deg gjennom utdanningsløpet, men det er vanlig å også fly med andre instruktører, spesielt når du kommer lenger ut i programmet.

IMG_0314Du kan starte å fly når du vil, og du vil sannsynligvis ha godt utbytte av å fly noen leksjoner samtidig som du deltar på teorikurset.

Hvor lang tid du bruker på hele utdanningsløpet er i all hovedsak opp til deg som elev. Det er ikke uhørt å fly hele programmet på én måned, hvis du har tid, penger og kapasitet til å fly flere leksjoner per dag. Det er imidlertid mer realistisk å bruke alt fra fem-seks måneder til ett år på å gjennomføre. Andre faktorer som spiller inn er naturligvis instruktørenes tilgjengelighet, vær og tilgang på fly.

Det forventes at du som elev tar ansvar for egen læring. Instruktøren kommer med andre ord (sannsynligvis) ikke til å ringe (mer enn én gang) og spørre når det passer å fly neste leksjon, du må selv sørge for å ta kontakt og avtale dette. Vi forventer også at elevene møter godt forberedt til leksjonene.

«Perfekt» hyppighet for best progresjon sies å være 1-3 leksjoner i uken, men her er det stor forskjell fra elev til elev. At det kan ta uker, kanskje måneder mellom flygninger er helt normalt. Faktorer som bestemmer dette kan være jobb, skole, familie, økonomi, fritid, motivasjon mm.

Hvor mye koster det?

Det er en del faste kostander forbundet med utdanningsløpet uansett hvilken type sertifikat du velger å ta. Disse er listet opp nedenfor:

Faste kostnaderKOSTNAD
Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 21500
Innmelding Bodø Flyklubb & NLF (ca beløp)2500
Teorikurs m/bøker Bodø flyklubb10000
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, rapporthefte)500
Teorieksamen2600
Oppflygning gebyr3400
Oppflygning leie av fly1800
Sum22300

For PPL(A) vil kravet til flytimer med instruktørhonorar gi en omtrentlig totalsum som følger:

PPL(A)ANTSTKPRISKOSTNAD
Faste kostnader22300
Flyleie LN-RED40144057600
Flyleie LN-LZN516808400
Instruktørhonorar (ca beløp)9025022500
Totalt110800

For LAPL(A) vil kravet til flytimer med instruktørhonorar gi en omtrentlig totalsum som følger:

LAPL(A)ANTSTKPRISKOSTNAD
Faste kostnader22300
Flyleie LN-RED30132039600
Instruktørhonorar (ca beløp)6025015000
Totalt76900

Med forbehold om feil. Dette er omtrentlige overslag basert på minimumskrav til flytimer, faktisk totalsum må påregnes å bli noe høyere.

IMG_0394Kostnadene fordeles over utdanningsløpet. Flyleie og instruktørhonorar betaler du når du flyr. Det blir typisk mer flyging, og dermed også større utgifter, mot slutten når det nærmer seg oppflyging. Dette bør man planlegge for. Du blir ikke oppmeldt til oppflyging før den økonomiske situasjonen mellom deg og flyklubben er i orden.

Instruktørhonoraret er for tiden kr 250,- per klokketime instruksjon på bakken og i luften, samt kr 100,- per solosignatur. Normalt blir det ca 2-3 timer instruksjon per leksjon. Mest i begynnelsen og minst i slutten. Dess bedre forberedt du er, dess mindre må du totalt sett bruke på instruktørhonorar.

Trafikkflyger

For å være trafikkflyger må du ha et kommersielt flysertifikat, et såkalt Commercial Pilot Licence – CPL(A). Når du bygger videre på et PPL(A) kalles det en modulær utdanning (til forskjell fra ab initio/integrert utdanning), og innebærer at du flyr opp til CPL(A), MEP(land) og IR(A)ME etter å ha gjennomført godkjente skoleprogram for de forskjellige rettighetene. I tillegg er det vanlig å ta et MCC-kurs for å kunne fly flymaskiner som krever to piloter. Et CPL(A) krever i utgangspunktet bare teorieksamen for CPL, men de fleste velger å ta teorieksamen for ATPL siden man uansett må ha det for å fly opp til et ATPL(A) når man en gang i framtiden blir oppgradert til kaptein.

IMG_6713For å påbegynne en modulær utdanning til CPL(A) må du ha minimum 150 flytimer. Det betyr at du er nødt til å samle ca 100 flytimer etter at du har fått ditt PPL(A) om du fullfører på normert tid, før du kan gå videre. Dette er beskrevet i sin helhet i de felleseuropeiske sertifikatbestemmelsene Part-FCL.

Du kan ikke ta CPL(A) i en flyklubb. For dette må du til en såkalt Approved Training Organisation – ATO. Disse finnes det noen få av i Norge, og mange av i Europa. Det kan lønne seg å gjøre et grundig forarbeid med hensyn til pris og omdømme før man bestemmer seg for hvilken skole man ønsker å benytte.

Alternativet til en modulær utdanning er en såkalt ab initio/integrert utdanning. Da starter du fra scratch uten noen sertifikater, og går ut fra skolen med CPL(A), MEP(land), IR(A)ME, MCC-kurs og ATPL-teori. Med andre ord det samme som du vanligvis sitter igjen med etter en modulær utdanning. Du får ikke PPL(A) under en integrert utdanning siden utdanningsløpet er lagt opp med tanke på å utdanne eleven rett til kommersielle sertifikater.

En integrert udanning koster en del mer enn en modulær utdanning, og er lagt opp som et heltidsstudie. Det betyr at om du ønsker å jobbe ved siden av for å finansiere utdanningen vil sannsynligvis en modulær utdanning være mer passende for deg. Unntaket er flyskolen til UiT Norges arktiske universitet som er gratis på linje med andre universitetsutdanninger.

I Bodø flyklubb har vi mange medlemmer som startet med å ta PPL(A), som nå jobber som flygere innenfor både sivil og militær luftfart.