Flytjenesten

NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund.

Bodø Flyklubb har frivillig vaktberedskap for politi og hovedredningssentralen hele døgnet – hele året, for innsats i søk og redningstjeneste. 

Primær varsling: Korpsleder flytjenesten
Reserve varsling: Leder Bodø Flyklubb

Varslingsplan
RolleNavnMobilPrivatArbeid
Korpsleder FlytjenestenFredrik Andreas Hustad454 06 1957553 6915
Leder Bodø FlyklubbJohn Eivind Skogøy901 47 70175 21 22 21

Flytjenesten korps
Deler av flykorpset på øvelse i Tromsø, august 2015.

NLFs Flytjeneste er også en del av det nasjonale samarbeidet mellom frivillige organisasjoner i redningstjenesten – FORF – Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum.

FORF er en paraplyorganisasjon for den frivillige redningstjenesten i Norge og består av følgende organisasjoner:

  • NLFs Flytjeneste
  • Røde Kors Hjelpekorps
  • Norske redningshunder
  • Norsk Folkehjelp Sanitet
  • Norsk Grotteforbund
  • Norsk Radio Relæ Liga
  • Speidernes Beredskapsgruppe