Priser

Husk! Det betales for teknisk flytid som ført i flyets loggbok + 10 min taxing på hver flytur.
TidLN-LZNLN-REDLN-BLULN-FSA
00:05140120184150
00:10280240367300
00:15420360550450
00:20560480734600
00:25700600917750
00:308407201100900
00:3598084012841050
00:40112096014671200
00:451260108016501350
00:501400120018341500
00:551540132020171650
01:001680144022001800
Betaling

Trykk her for å se en detaljert beskrivelse av hvordan du logger en flygning i myWebLog. Den enkleste måten å betale er å bruke kortterminalen i briefingbua. Da går beløpet direkte inn på din flykonto i myWebLog. Se veiledning på veggen ved terminalen. Ved bankoverføring kan det gå en stund før kasserer får registrert innkommende beløp på din flykonto.

Kontonummer skole og flyleie :  4509.28.13405

Kontonummer flyleie LN-BLU: 6428.05.02918

  • Betalingsfrist er første virkedag etter flyging. Merk innbetaling med navn samt dato.
  • Selvassuranse debiteres i myweblog ved første årlige registrerte flygning pr. pilot (nå inkl. elever).
  • Selvassuranse gjelder kun for klubbens fly, ikke LN-BLU og LN-FSA.
Endringer


01.01.2022: Timeprisen på LN-RED og LN-LZN er justert opp til 1440 kr/t for RED og 1680 kr/t for LZN.pga. økte fuelpriser
.
08.05.2019: Timeprisen på LN-BLU er justert fra 1980,- til 2200,- kr/t

01.01.2019: Timeprisen på LN-RED og LN-LZN er justert pga. økte fuelpriser
03.04.2018: Selvassuranse blir nå debitert i myweblog ved første årlige regitsrerte flyging pr.pilot. (inkl. elever). Tidligere måtte dette betales på forhånd før man fløy som fartøyssjef.
31.03.2016: Timeprisen på LN-FSA er endret til «etter avtale» 
01.01.2016
: Timeprisen på LN-RED og LN-LZN er oppdatert, nye priser er henholdsvis 1320 kr/t og 1500 kr/t
21.04.2015: Timeprisen på LN-BLU er oppdatert, ny pris 1980 kr/t
27.03.2014: MOGAS-pris fjernet fra LN-BLU, ny pris 1920 kr/t

01.03.2014: Timeprisen på LN-LZN er justert for å tilpasses kostnadsnivået
29.07.2012: Timeprisen på LN-RED er satt til 1200 kr/t
01.03.2012: Timeprisen på LN-LGB og LN-BLU er justert opp med 60 kr/t
01.05.2011: Timeprisen på LN-LZN er justert for å tilpasses kostnadsnivået
18.04.2011: Timeprisen på LN-FSA er justert pga. økte fuelpriser
01.04.2011: Timeprisen på LN-BLU er justert for å tilpasses kostnadsnivået
13.01.2010: Timeprisen på LN-BLU er oppdatert
01.01.2010: Timeprisene på klubbens fly er justert og ordningen med rabattkort opphører
02.01.2009: Årskort er kjøpt til G-BKHJ, og prisene er oppdatert deretter.
01.03.2008: Med begrunnelse i økte driftskostnader økes/differensieres priser for ALV og FSA.
01.07.2007: Med begrunnelse i økte drivstoffpriser økes timepris for NPQ, FSA og ALV med 48,- pr. time.
12.04.2006: Med begrunnelse i økte drivstoffpriser er MOGAS-prisen for MTW økt med kr. 60,- pr. time.
01.01.2006: Med begrunnelse i økte drivstoffpriser er flyprisene for NPQ og ALV økt med kr. 48,- pr. time.
03.09.2005: Grunnet den kraftige økningen i bensinprisene er timeprisen på LN-MTW oppjustert.
21.06.2005: Grunnet økning i innkjøpspris på MOGAS er timeprisen på LN-MTW ut fra Bodø oppjustert til 1.020,-.