ID-kort

ID-kortFerdsel inne på airside på Bodø lufthavn krever ID-kort fra Avinor. Hvis du er nytt medlem i flyklubben er du derfor nødt til å skaffe deg dette når du skal begynne å fly. Under har vi forsøkt å beskrive anskaffelsesprosessen så utfyllende som mulig.

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må gjennomføre ett eller flere av disse tre stegene:

Du kan sende inn søknad for alle tre samtidig, men selve ID-kortet kan ikke utstedes før alt er behandlet og godkjent. Det kan lønne seg å bestille politiattest så fort du vet at du må ha bakgrunnssjekk.

1. Søknad om ID-kort

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må søke om dette ved å bruke søknadsskjemaet til Avinor. Når du har fullført søknadsskjemaet blir den sendt til din oppdragsgiver for behandling, følg søknadsgangen på Mitt ID-kort.

Her skal arbeidsgiver og oppdragsgiver være Bodø Flyklubb, og stilling Pilot.  Når søknaden er sendt vil den bli behandlet av klubbens ID-kortansvarlig.

2. Kurs

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må gjennomføre minst ett nettkurs, de fleste må gjennomføre flere. Kurs som må gjennomføres blir tilgjengelig på Mitt ID-kort etter at søknaden din om ID-kort er behandlet. Dette blir du varslet om på SMS. Du trenger typisk kursene «Flyplassikkerhet» og «Bli-kjent-runde» (hvis du skal ha kjøretillatelse).

«Bli kjent-runde» bestilles ved å sende en e-post til bodo.driftsentral@avinor.no.

3. Bakgrunnssjekk

Hvis du skal ha tilgang til sikkerhetskontrollert område (security) på flyplassen må du søke om bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet . Den består av to deler; søknad om bakgrunnssjekk og uttømmende politiattest. Mer informasjon og veiledning finner du på Luftfartstilsynets sider. Gebyr på kr 410,- betales på forhånd med kreditt- eller debetkort direkte i den elektroniske søknadsportalen.

Søknadsprosessen innebærer at du må logge inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides) som er en sikker innlogging til offentlige tjenester.

Det er dette steget som oftest tar lengst tid, vær tidlig ute med å begynne prosessen.

Innkjøringsbevis

Innkjøringsbevis er et elektronisk ID-bevis for kjøretøy som skal ferdes på lufthavnens flyside og/eller sikkerhetsbegrensede uteområder.  Gyldig adgang verifiseres hos Securitas i bua ved siden av fuelanlegget innenfor porten. Kjør bort til bua, gå inn og fremvise ID-kort og kjøretøybevis. ID-beviset gjelder kun for kjøretøyet – sjåfør må være utstyrt med eget ID-kort.

Kjøretøyet som det søkes om innkjøringsbevis for må oppfylle vilkår for søknad om innkjøringsbevis. Ved henting av innkjøringsbevis med varighet over 30 dager må originalt vognkort forevises.

Gå til Avinors nettsider for å søke om innkjøringsbevis elektronisk.

PFLY-autorisasjon

Du kan som privatflyger søke om PFLY-autorisasjon. Dette gir deg mulighet til å benytte avinors flyplasser utenom åpningstid. 

19. Juni 2020 ble ordningen med ID-kort for PFLY autorisasjon erstattet med elektronisk ordning. Allmennflygere kan inngå PFLY-avtale med Avinor,og den signeres i NLFs kompetanseportal.

For å kunne inngå elektronisk PFLY-avtale, må flygeren enten ha motorflysertifikat med gyldige rettigheter (alternativt TMG-rettighet forankret i LAPL(S)/SPL), eller gyldig sportsflybevis i kombinasjon med et eget PFLY-kompetansebevis for sportsflygere. Dessuten er det et krav at flygeren har gjennomgått et sikkerhetskurs gjennom selvstudium i NLFs kompetanseportal.

Les mer om ordningen her:

http://nlf.no/forbund/ny-pfly-l-sning-fra-19-juni-2020

Utlevering av adgangskort

Det er Securitas som utleverer Avinor ID-kort på Bodø lufthavn. Det betyr at du kan hente ut ID-kortet ditt i ansattkontrollen i 1. etasje, innenfor faste åpningstider; man-fre 0800-2000 og lørdager 1000-1600.

Når du mottar SMS fra Avinor om at ID-kortet ditt er sendt til lufthavnen, kan du regne med at kortet er klart til utlevering i ansattkontrollen tidligst 24 timer senere.

Som første steg i å gjøre det raskere å få ID-kort vil Avinor Id-kontor i Oslo begynne å fjernprinte enkelte lokale ID-kort direkte til Bodø lufthavn.

Et slitt eller tapt kort må meldes på «Mitt ID-kort» på avinor.no/idkort.

Andre ID-kort (fornyelse, ID-kort for første gang, crewkort, multisitekort) vil fortsatt bli sendt pr post frem til vi starter steg 2 til høsten. (Planen er at også disse ID-kortene etter hvert skal fjernprintes.)

Når du mottar en SMS fra Avinor om at ID-kortet ditt er sendt til lufthavnen, må du beregne postgang på rundt 7dager før du kan hente ut ditt nye ID-kort i ansattslusen.

Jeg har ikke brukt ID-kortet mitt på en stund, må jeg gjøre noe?

Alle ID-kort blir sperret når det ikke er brukt på seks måneder. For å åpne ID-kortet for bruk igjen må du gjennomføre kurset ‘Oppfriskningskurs Security’ på Mitt ID-kort, i tillegg til at kortbestiller hos din oppdragsgiver må sende en skriftlig bekreftelse på aktivering av ID-kortet ditt til ditt lokale ID-kontor eller idkontor@avinor.no.


Spørsmål

Spørsmål om søknadsprosessen skal primært rettes til ID-kortansvarlig John Eivind Skogøyadmin@bofly.org

ID-kontoret Gardermoen
64 81 20 25
idkontor@avinor.no

Luftfartstilsynet vandelskontoret
75 58 50 00
vandelskontroll@caa.no