Årets Navigatør

Statutter
  1. Pokalen tildeles den flyger i Bodø Flyklubb som har besøkt flest flyplasser i foregående år med klubbfly, innleid eller privat fly.
  2. Der flere av klubbens flygere reiser i samme fly godkjennes landing for samtlige om bord når det deles på landingene.
  3. Minst halvparten av flyplassene skal være besøkt i fly Bodø Flyklubb disponerer.
  4. Styret i Bodø Flyklubb er ansvarlig for administrasjon og årlige kostnader ved inngravering.
  5. Ved offentliggjøring av Årets Navigatør bekjentgjøres:

«Pokalen er innstiftet som en anerkjennelse til den av klubbens medlemmer som i størst grad har brukt flyenes potensialer som effektivt transportmiddel. Klubbens styre og pokalens stiftere hedrer vinneren og oppfordrer de fremmøtte til å benytte flyene til å bli kjent med både vårt eget og andre land og regioner på en sikker og effektiv måte.

Fjorårets vinner gratuleres og årets konkurranse er i gang! Lykke til og fly sikkert»

  1. Pokalen oppbevares synlig i Bodø Flyklubb sine lokaler.
Tidligere års vinnere
Årets Navigatør 2022Esben Hansen21 flyplasser
Årets Navigatør 2021Odd Magne Antonsen20 flyplasser
Årets navigatør 2020Bjørn Skogøy27 flyplasser
Årets navigatør 2019Odd Magne Antonsen22 flyplasser
Årets Navigatør 2018Esben Hansen20 flyplasser
Årets Navigatør 2017Per Helge Mannsverk13 flyplasser
Årets Navigatør 2016Lars Andre Hegerholm13 flyplasser
Årets Navigatør 2015John Eivind Skogøy22 flyplasser
Årets Navigatør 2014John Eivind Skogøy11 flyplasser
Årets Navigatør 2013Marcus Egenberg22 flyplasser
Årets Navigatør 2012John Eivind Skogøy13 flyplasser
Årets Navigatør 2011Jon Egil Ursin26 flyplasser
Årets Navigatør 2010Andreas Eriksen27 flyplasser
Årets Navigatør 2009Lars Kristian Holst32 flyplasser
Årets Navigatør 2008Bjørn Skogøy16 flyplasser
Årets Navigatør 2007Ole Fredrik Kjuul22 flyplasser
Årets Navigatør 2006Bjørnar Vestvatn28 flyplasser