OBSREG AVVIKS- OG RAPPORTERINGSSYSTEM

OBSREG er et avviks- og rapporteringssystem utviklet av NLF for registrering og behandling av erfaringer, frivillige rapporter og rapporteringspliktige hendelser.  Ved å bruke NLF OBSREG vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen, men merk at du inntil videre må fylle ut NF-2007 dersom observasjonen gjelder en rapporteringspliktig hendelse.

Systemet ble i første omgang tilbudt flyskolene ved overgangen til DTO. Ut i fra de erfaringer vi har gjort oss mener vi det har en verdi at systemet tilbys til all operasjon i flyklubbene.

Flyklubbene vil kunne bruke OBSREG til innsamling og behandling av erfaringer og hendelser i klubben. De innsamlede dataene vil komme et helt flymiljlø til gode gjennom en nasjonal flysikkerhetadatabase.

Rapporteringssystem får du tilgang til på denne lenken: https://app.nlf.no

Det er laget en opplæringsvideo om hvordan fylle ut en rapport i OBSREG: https://vimeo.com/499234424

Denne videoen og øvrig opplæringsmateriell vil om litt også bli publisert på Motorflyseksjonens hjemmeside under fanen for rapportering.

Du logger inn med ditt brukernavn og passord fra Min Idrett.