Landingskonkurranse

FlyVi er en av flyklubbene i landet med flest arrangerte landingskonkurranser per år. Som regel legger vi konkurransene til første lørdag i måneden, og starter konkurransesesongen så fort temperaturen begynner å krype oppover på termometeret. Vanligvis er dette rundt april. Se terminlisten vår for en oversikt over kommende konkurranser.

Målet med konkurransen er å øke flysikkerheten blant våre medlemmer, ved å fremme viktigheten av å holde ferdigheter knyttet til merkelandinger og motorbortfall ved like. Under konkurransen vurderes deltakernes evne til å lande på et forhåndsdefinert «merke», både med og uten motor og hindringer. Poeng gis blant annet på bakgrunn av avstand fra landingspunkt til merket.

Sikkerhet har høyeste prioritet under konkurransene, og det legges vekt på at flyene aldri skal flys på en måte som setter personer og materiell i fare.

Trykk her for å se tidligere resultater

Vi oppfordrer spesielt elever under utdanning til å delta. Som oftest er det instruktører til stede som kan være med. Ta gjerne kontakt med din instruktør i forkant og spør om han eller hun har anledning til å fly med deg, eller sende deg ut solo.

Regler

Under konkurransen skal hver deltager utføre fire landinger:

  • Landing 1: Motor og flap etter ønske.
  • Landing 2: Landing med motor på tomgang fra keypoint. Flap tillatt.
  • Landing 3: Landing hvor motor dras til tomgang 2000 fot over setningspunktet. Flaps tillatt.
  • Landing 4: Landing over hinder. Hinder spent ut 50 meter før setningspunkt. Motor og flaps tillatt.

Trykk her for å laste ned regelheftet (pdf)

Pris

Når du deltar på landingskonkurranse med ett av klubbens fly betaler du en fast pris tilsvarende 20 minutter flygetid. Det vil si at om du flyr LN-LZN med en timepris på kr 1500,- per time, betaler du bare kr 500,- for å delta på landingskonkurransen. Husk å velge LANDINGSKONK LZN (eller RED) under Flygingens art når du logger flygingen i myWebLog for å bli belastet med fastpris.

Husk!

Noen ting å huske på hvis man skal være med på landingskonkurranse, enten man er deltager eller tilskuer:

  • Påse at ingen løse gjenstander blir liggende igjen på området eller blåser bort. Disse kan gjøre stor skade på fly (FOD).
  • Inne på området bruker vi gule vester. Husk å ta med deg vest før du forlater bua etter brief.
  • Hvis du ankommer konkurranseområdet i fly før det er etablert en bakkestasjon med radio, hold deg i flyet eller i umiddelbar nærhet.
  • Fly skal vanligvis parkeres på taksebane Yankee, fortrinnsvis på sørsiden mellom taksebanelysene slik at annen trafikk kan passere på taksebanen.
  • Gi tydelig beskjed til vedkommende som er ansvarlig for å bemanne bakkestasjonen før du beveger deg ut på en aktiv takse- eller rullebane.
  • Ved manøvrering av fly, husk på at alle stopplinjer krever klarering før passering. Vanlige radiotelefoniprosedyrer gjelder.

Lykke til!