Kategoriarkiv: Nyheter

Adrian Welle har PPL-A

Adrian Blom Welle fløy opp 18.03.21 med Jon Solvang som kontrollant. Hovedinstruktør har vært Mathias Davies og Kevin Henriksen. Adrian hadde forkortet skoleprogram pga annen erfaring. Klubben gratulerer!

Innkalling til årsmøte i Bodø flyklubb 2021

Til medlemmene i Bodø flyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø flyklubb.

Årsmøtet avholdes fredag den 26. februar kl. 19 i ett romslig auditorium på Luftfartsmuseet. Det er fortsatt masse ledig plass, men vi må likefullt ha påmelding. Send påmelding til solrunm31@hotmail.com snarest.
Pizza på peppes etterpå for de som ønsker det!

Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Bodø flyklubb 2021

OBSREG avviks- og rapporteringssystem

OBSREG er et avviks- og rapporteringssystem utviklet av NLF for registrering og behandling av erfaringer, frivillige rapporter og rapporteringspliktige hendelser. 

Systemet ble i første omgang tilbudt flyskolene ved overgangen til DTO. Ut i fra de erfaringer vi har gjort oss mener vi det har en verdi at systemet tilbys til all operasjon i flyklubbene.

Flyklubbene vil kunne bruke OBSREG til innsamling og behandling av erfaringer og hendelser i klubben. De innsamlede dataene vil komme et helt flymiljlø til gode gjennom en nasjonal flysikkerhetadatabase.

Det er laget en opplæringsvideo om hvordan fylle ut en rapport i OBSREG: https://vimeo.com/499234424

Denne videoen og øvrig opplæringsmateriell vil om litt også bli publisert på Motorflyseksjonens hjemmeside under fanen for rapportering.