Innpasseringsbevis og security bulletin 01.24

Her følger informasjon om endringene som er innført for innpasseringsbevis (samlebetegnelse) hos Avinor, samt security bulletin 01.24 for Bodø lufthavn.

Vi har sammen med NLF prøvd å få gjort tilpasninger i Avinors nye prismodell for innpasseringsbevis. Vi har så langt ikke fått til endringer i denne. Dette medfører at Bodø flyklubb (som arbeidsgiver) får månedlige regninger fra Avinor med gebyrer for produksjon foregående måned, samt årlig gebyr for kortene produsert inneværende måned tidligere år som fortsatt er aktive. Dette vil bli belastet den enkeltes flysaldo og må betales ASAP.

I forbindelse med endringen oppfordrer vi alle til å vurdere eget behov for innkjøringsbevis, samt at dere leverer inn innpasseringsbevis som er utgåtte eller at kriteriene for å ha dette ikke er oppfylt lengre (f. eks. gyldig medlemskap) innen tidsfristen som er to uker. Merk! vedlagte security bulletin beskriver ordning for innlevering av innpasseringsbevis ved ansattekontrollen i terminalen. Det er kun denne som skal benyttes.