INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ FLYKLUBB 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ FLYKLUBB 2024

Til medlemmene i Bodø flyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø flyklubb.
Årsmøtet avholdes – merk! lørdag 9. mars 2024 kl. 18 i Idrettens hus – (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24. februar til styret@bofly.org. Vi ber om at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i myWebLog under Verktøy/Filarkiv.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø flyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø flyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø flyklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan admin@bofly.org, eller John Eivind Skogøy kontaktes på 90147701.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret Bodø Flyklubb