Årsmøtet i Steigen utsatt

Medlemmer og verv i Steigen Luftsportsforening.

Styret har besluttet å utsette årsmøtet grunnet usikkerhet med vær og banestatus. Ny dato er 5. juni, samme klokkeslett (kl 19.00).

Utsettelsen er kunngjort på websiden.