Lansering av «Oppfriskningskurs Security»

Mandag 28.januar lanserte Avinor et «Oppfriskningskurs Security» for de som har vært ute av tjeneste i mer enn 6 måneder. Det betyr at dersom man ikke har jobbet på et halvt år, vil det være obligatorisk å gjennomføre dette elektroniske kurset. «Oppfriskningskurs Security» vil bli tilgjengelig for alle på Mitt ID-kort, og vil ta ca. 10 minutter å gjennomføre.

Bakgrunn
Flyplassikkerhetskurset har en gyldighet på 5 år, men hvis du har hatt et opphold i tjenesten på mer enn 6 måneder, kreves det en oppfriskning av denne kompetansen. Dette er et myndighetskrav pålagt via Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP) kap. 11.4.3.

Gjennomføring

·         Oppfriskningskurs gjennomføres av den ansatte på Mitt ID-kort

·         Dersom ID-kortet er sperret på grunn av inaktivitet, må kortbestiller sende en e-post til ID-kontoret eller lokal ID-kortansvarlig for å bekrefte tjenstlig behov

Kravet om oppfriskningskurs gjelder ID-kort med tilgang til Security og/eller Airside. Det gjelder ikke for landsidekort.

Oppfriskningskurset vil være tilgjengelig på norsk og engelsk.