Mørkeflygingskurs 2019

Bodø Flyklubb sjekker interessen for å kjøre et VFR natt teorikurs i løpet av vinteren. Teorikurset er normalt 2 kurskvelder, og avsluttes med en prøve. Det må være et minimum av deltakere for å gjennomføre kurs. Flyprogrammet består totalt av 5 timer mørkeflyging, og 5 timer instrumentflyging. Instrumentflygingen i PPL flyprogrammet er godkjent, så for de fleste vil det kun være snakk om 5 timer med mørkeflyging.

Meld interesse på epost til Kevin Henriksen (kevhe@online.no)/evt tlf 950 33 860