Avfukter MLT800

Shelter 303 med ny avfukter ferdig installert og testet i dag. Den er levert av Ingeniør Tony Jespersen, Narvik. Dette blir bra for flyparken vår!

Dersom porten er oppe i en lengre periode eller man synes avfukteren støyer mye når man er i hangar og arbeider kan enheten slås av. Bryteren på kontrollpanelet oppe til venstre slår av enheten! Ikke dra ut 3 fase støpslet. Enheten slår seg av etter noen minutter når varmeelementet kommer under 50 grader. Dette er viktig å følge ellers kan varmeelementet bli skadet!

Avfukter installert
Kontrollpanel. Avfukter kjøres i AUTO!