Invitasjon til 75 årsjubileum

Vi inviterer dere til feiring av klubbens 75-årsjubileum den 20. november fra kl. 19 i Café Gidsken på Norsk Luftfartsmuseum. Se vedlagte invitasjon for nærmere info og påmelding.

Vi ønsker godt oppmøte fra så mange som mulig som er/har vært medlemmer og vi åpner for at dere kan ta med følge også.

Styret