Årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø flyklubb.

Årsmøtet avholdes fredag den 21. februar kl. 19 på Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5 ).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. februar til styret@bofly.org. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på myWebLog under Verktøy/Filarkiv.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø flyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø flyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø flyklubbs lov (myweblog). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dere ta kontakt på admin@bofly.org.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen

Styret Bodø Flyklubb

https://www.facebook.com/events/533554370710518/