Vinnere konkurrAnser 2019

Vinnere av «årets navigatør» og landingskonkurransen for i fjor ble kåret på årsmøtet.

Det har blitt avviklet 3 landingskonkurranser i 2019. Tokonkurranser ble avlyst grunnet problemer med tilgang til området. Det har i snitt vært 8 deltakere pr.landingskonkurranse (samlet for begge klasser). Vinneren er den med best gjennomsnittlig plassering av 3 tellende konkurranser. I klasse I var det 4 deltakere med 3 tellende konkurranser.. I klasse II var det en deltaker med 3 tellende konkurranser. 

Vinnere av landingskonkurransen 2019:
• Klasse II under 200 timer: ​Solrun Helene Krane
• Klasse I over 200 timer:​​ John Eivind Skogøy

Årets navigatør 2019 ble tildelt Odd Magne Antonsen med 22 besøkte flyplasser.

Vi gratulerer!

Årets navigatør 2019 – Odd Magne Antonsen
• Klasse II under 200 timer: ​Solrun Helene Krane
– Klasse I over 200 timer:​​ John Eivind Skogøy