Helge sivertsen tildelt æresmedlemskap

Styret i Bodø flyklubb har tildelt Helge Sivertsen æresmedlemskap i Bodø flyklubb for sin mangeårige innsats for klubben og NLFs Flytjeneste.


SAR tjenesten i Bodø flyklubb ble opprettet tidlig 90-tall der Helge var en av pådriverne. Han har ledet denne siden 90-tallet og han har holdt den aktiv år etter år. Gjennom SAR-arbeidet har han opprettet gode kontakter i mange av landets flyklubber.
Helge har også vært tilrettelegger for nasjonale og regionale øvelser, der hans evne til planlegging, brede kontaktnett og øyne for logistikk har resultert i mange suksessfulle arrangement. I dette ligger også aktivt arbeide mot Hovedredningssentralen, politiet og andre lokale frivillige foreninger. Eks. Røde kors.
Et annet område der Helge skiller seg ut, er gjennom hans enestående vilje til å stille på det som er av dugnader, etter god norsk tradisjon. Økt trivsel og verdiskapning i klubben er et resultat av Helges innsats for fellesskapet.