Shelterporten er operativ

Wirene på shelterport 305 ble i dag skiftet, og systemet justert og sjekket av KIS mekaniske. Det betyr at flyene våre kan få litt etterlengtet beskyttelse mot vær og vind. Ved den minste mistanke om noe unormalt bes det umiddelbart gitt beskjed til teknisk leder Ståle Novik, eller alternativt meldt i vårt avvikssystem.

Porten skal være lukket ved møkkavær, som nå, men på rolige dager i sommerhalvåret kan den stå åpen, også overnatt. Det er ikke nødvendig å lukke porten mens du er ute og flyr med retur samme dag. Ved parkering av fly må det gjøres en vurdering av operative forhold og værprognose med tanke på lukking av port.

Renhold er viktig. Ser du gress og annet løsøre flyte omkring i shelter og portgrav så kost gjerne opp. Koster og det som trengs finner du i shelter.

Vi minner til slutt om instruks for kjøring av hangarport, med vekt på følgende punkter:

  • Hvis du aldri har betjent porten før må du først få en innføring av kyndig personell.
  • Porten skal alltid kjøres helt opp eller helt ned, aldri stoppes halvveis og kjøres motsatt vei. Dette sliter unødvendig mye på systemet.
  • Hold inne betjeningsspaken helt til motoren stopper av seg selv (du hører det godt).
  • Det anbefales å bruke hørselvern, da det kommer noen høye smell i det porten løftes/senkes på boltene.