Mørkeflygingskurs – VFR-natt

Bodø Flyklubb planlegger et mørkeflyginskurs (VFR natt) i løpet av vinteren. Teorikurset er 2 kurskvelder, og avsluttes med en prøve.

Flyprogrammet består totalt av 5 timer mørkeflyging, og 5 timer instrumentflyging. Instrumentflygingen i PPL flyprogrammet er godkjent, så for de fleste vil det kun være snakk om 5 timer med mørkeflyging.

Meld interesse på epost til Kevin Henriksen (kevhe@online.no)