Innkalling til årsmøte i Bodø flyklubb

Til medlemmene i Bodø flyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø flyklubb.

Årsmøtet avholdes fredag den 2. mars kl. 19 på Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5 ).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16. februar til admin@bofly.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på myWebLog under Verktøy/Filarkiv.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen

Bodø Flyklubb
admin@bofly.org