Betaling av medlemskap og myWebLog

NLF har fra 1. januar gått over til å benytte Norges idrettsforbund sin løsning for medlemsadministrasjon og registrering – Min idrett (www.minidrett.no). Det er tidligere orientert fra NLF og fra klubben om hvordan hver enkelt må håndtere medlemskap og betaling av dette. (https://www.bofly.org/nytt-medlemssystem-fra-2018/)

NLF, idrettsforbundet og myWebLog jobber med å få på plass en ny integrasjon mellom myWebLog og medlemsregisteret som sikrer automatisk synkronisering. Dette er ikke klart ennå. I mellomtiden kjøres det en manuell oppdatering av medlemsdatabasen noen ganger hver uke. Dette medfører at det kan gå noen dager fra du registrerer betaling i Min idrett til det er registrert i myWebLog slik at du får tilgang til bookingsystemet. Vi oppfordrer alle til å betale medlemskap snarest i Min idrett. Betalingsfrist for medlemskap for 2018 var 31. januar.