Innkjøringsbevis bil!

Til klubbens medlemmer: Det ligger 65 uavhentede innkjøringsbevis på Avinor servicesenter i Bodø. Hvis ikke eierne tar kontakt i løpet av mars må de søke elektronisk siden dette blir flyttet til OSL 5 april.