Informasjon vedrørende koronakrisen

De siste ukene har vi fått en rekke regler, forskrifter, pålegg og anbefalinger som påvirker aktiviteten vår. Vi ser også at det har kommet justeringer og presiseringer av dette fortløpende. Det er derfor viktig at alle sørger for å holde seg oppdatert på informasjon fra myndigheter og organisasjonen vår. Vi har lagt ut en del informasjon på nettsidene, men vil her også presentere noen sentrale punkter som gjelder for oss:
1. Helsedirektoratets råd og anbefalinger – https://helsenorge.no/koronavirus
2. Luftfartstilsynets retningslinjer og forskrifter som er samlet her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/ herunder spesielt: Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-14-292https://luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/good-aviation-practice/desinfisering-av-smafly/ og EASAs anbefalinger: https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19
3. NIF sine retningslinjer for idrettsaktivitet – oppdatert og presisert 2. april: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/
4. NLF sine retningslinjer for luftsport: http://nlf.no/forbund/nlfs-koronaguide-20 og http://nlf.no/forbund/koronavettregler-allmennflyging-og-annen-luftsport

Det vil inntil videre ikke bli gjennomført fellesaktiviteter eller klubbkvelder. Det gjelder særskilte regler for Flytjenesten.