Periodisk klubbstandarisering

For de som ikke har hatt mulighet til å delta på PKS i vinter, setter vi opp en ny mulighet den 26.mai fra kl 19:00-22:00 i klubbhuset. Vi ber deltakere melde seg på til superpilot123@gmail.com for at vi skal vite hvor mange som kommer.

Agenda:
– Flytrygging
– Hendelser i 2019 i Norge og utlandet
– Når hendelse/uhell inntreffer (psykologi, formalia/saksbehandling)
– Diskusjon om sikkerhet, klubbkultur mm.
– Administrative rutiner
– Nytt fra teknisk

https://www.facebook.com/events/267022621367753/