Restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging

Luftfartstilsynet har, etter henvendelse fra Avinor flysikring, 14. mars 2020 vedtatt et restriksjonsområde som innebærer at VFR-flyging og skoleflyging kun er tillatt dersom Avinor Flysikring AS har gitt forhåndstillatelse til flygingen. Restriksjonsområdet trer i kraft 15. mars kl. 20.00 (kl. 19.00 UTC).

Følg med på NOTAM og Luftfartstilsynets nettsider for oppdatert informasjon.

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/covid-19/restriksjonsomrade-som-berorer-vfr-flyging-og-skoleflyging/