VedlikeholdsArbeidpå taxiway i boDø

Avinor planlegger å utføre reparasjon av skadet betong på TWY C ved rullebanekanten og 2 områder på TWY W ved A (ca 100m2). Skadede områder skal freses ned ca 5cm og asfalteres.

Jobben på TWY W i vest ved A skal utføres torsdag 11.juli  fra kl 0800 -1800 (lokale tider). TWY A og W vest for Widerøe-hangar (N3) blir stengt i denne perioden.

Jobben på TWY C  gjennomføres, 11.7 fra ca kl 2330 til 12.7 ca kl. 0300.

TWY C stengt  fra ca kl 2330 – ca kl 0500. (Selve jobben antas å være ferdig innen kl 0300). Normale rullebanelengder.

NOTAM utstedes