Utsettelse av planlagt arbeid – nytt tidspunkt for gjennomføring

Det planlagte vedlikeholdet ved rullebanen i Bodø 10-12 august må av ulike årsaker  utsettes. Nye tidspunkt (lokale tider) for gjennomføring og stenging av Bodø lufthavn er:

Tirsdag 14. august kl. 2330 til Onsdag. 14 august0430.

Onsdag 15. august kl. 2330 til Torsdag. 14. august0530

Bodø lufthavn vil være helt stengt i periodene. Dette innebærer at luftambulansen og West atlantic ikke må planlegge operasjoner over Bodø lufthavn i tidsrommet. Luftforsvaret må benytte alternativ rullebane(bare mulig for Luftforsvaret). NOTAM vil bli sendt ut.