Stenging av rullebanen i Bodø

Avinor Bodø lufthavn skal gjennomføre reparasjoner av rullebanen på høyde med TWY C. Lufthavnen vil være stengt i periodene arbeidene skal foregå.

Arbeidene planlegges utført i periodene fra; (lokale tider).

Fredag 10.august ca. kl. 2330 til lørdag 11 august kl. 0600.- Siste planlagte flybevegelse fredag kveld er kl. 2310. Første planlagte flybevegelse lørdag er kl. 0640.

Lørdag 11.august ca. kl. 1930 til søndag 12 august kl. 0400. Siste planlagte flybevegelse lørdag kveld er kl. 1920. Første planlagte flybevegelse søndag er kl. 0440.