Ungdomssamling

Det vil i år bli arrangert en ungdomssamling for motorflygere på Stord Lufthavn, Sørstokken, der fokus vil være på konkurranseflyging (presisjons-/rallyflyging).

Samlingen er rettet spesielt mot unge piloter mellom 17 og 24 år som ønsker å satse videre for å kunne hevde seg i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Samlingen vil bli holdt i forkant av NM i presisjonsflyging og starter torsdag 29/5 og avsluttes med deltagelse i NM lørdag 31/5.

Invitasjon til Ungdomssamling (pdf)