SECURITY BULLETIN – BODØ LUFTHAVN Bodø – 20 MAI 2020

Bodø lufthavn har nå opprettet noen Demarcated areas (DA). Dette er securityområder som i forhold til adgangskontroll er et mellomnivå mellom krav til flyside og krav til CP.

Adgang til flyside gir ikke adgang til DA uten legitim grunn
Når det foregår operasjoner på et DA-området er området forbeholdt personell som har et legitimt behov for å befinne seg på området (hjemmel: (EU) 2015/1998 pkt.1.1.2.1.c.)
Dette innebærer at personer med gyldig adgang til flyside skal bortvises fra DA området, med mindre personene har noe med aktiviteten som utøves. Unormal aktivitet som observeres i og rundt DA områdene skal varsles til Avinor Driftssentral på 67 03 37 00
Flyklubbene, helikopterselskaper, ambulansflyoperatører og brukere av lufthavnens GA området må gjøre den begrensede adgangen til DA kjent blant sine ansatte/klubbmedlemmer slik at varsling og bortvisning også kan følges opp av brukerne av DA områdene.
Spørsmål ved prosedyren rettes til Roger Henriksen, Operativ sjef Bodø lufthavn (tlf. 48 18 32 05)