Bodø flyklubb åpner for skoleflyging

Bodø flyklubb åpner for flyging i regi av flyskolen igjen!
Dette må gjøres iht. retningslinjer og anbefalinger som er beskrevet bla. her
og iht. smittevernveileder for luftsport som dere finner her: smittevernveileder
med viktige punkter for praktisk smittevern beskrevet her

Styret har ansvar for og legger til rette med:
• Såpe, tørkekluter, engangshansker, bøtter og tørkepapir i klubbhus og shelter
• Såpe og vann er anbefalt for håndvask og interiørvask i fly. Det kan også benyttes klorvann (blanding 1:50) på flater som tåler dette (virketid + renskylles etterpå)
• Informasjonsmateriell og anbefalinger oppslått og synlig i klubbhus
• Informasjon til medlemmer

Instruktør og elev har ansvar for:
• Å følge anbefalingene ovenfor og spesielt ivaretakelse av hovedpunktene: 
1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
2. God hygiene 
3. Redusert kontakt mellom personer
• Anbefalt rengjøring av benyttede flater/kontaktpunkter i klubbhus i forbindelse med instruksjon
• Anbefalt rengjøring av benyttet fly ifm. instruksjon
• Elev(er) som ikke har eget headset kan etter avtale få dedikert headset for en periode med ansvar for hygiene knyttet til dette.

På vegne av styret

John Eivind Skogøy