PPR for GA under øvelsen

På grunn av militær øvelse er det sendt ut NOTAM om PPR for all VFR GA-trafikk i tidsrommet mandag-fredag kl 0530Z-1430Z (0730LT-1630LT). Dette gjelder fram til øvelsen er ferdig 5. juni.

Ring tårnet på tlf 75 52 11 90 for PPR.