Nytt ekstraordinært årsmøte

Ved forrige ekstraordinære årsmøte 19. mai, ble det funnet en teknisk feil ift. rapporter og mva. i flyklubbens regnskap. Vi må derfor kalle inn til nytt ekstraordinært årsmøte i Bodø flyklubb.

Tid: 16. juni 2015 kl 19.00
Sted: Ortocare Nordland, Gidsken Jakobsens vei 32

Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Velkommen til årsmøte!