Sprenging ved klubbhuset

Hvis NLBO får tommel opp av drift i morgentidlig vil Tore Løkke AS sprenge ved Bodø Flyklubb/Widerøe atme Internvei fra 09-10 tiden av pga hurtigere fremdrift enn det det var lagt opp til. 

Det legges opp til 4 salver, der tårnet blir varslet før hver salve fyres av.

Det vil bli fulgt samme prosedyrer slik det ble gjort i dag med sperring av internvei ca 5 min og lydsignal før sprenging. SJA vil også utføres før arbeidet begynner og godkjennes av drift.

Rystelslsesmålinger vil bli utført med sensorer strategisk utplassert.

Sprenging Langstranda/flyside E1 forberedende arbeider Ny lufthavn Bodø

I neste uke begynner entreprenør Tore Løkke AS å sprenge vekk fjell som er avdekt i rørtrasé i Langstranda og inn på flyside mellom Artic Aviation og Widerøe/Flyklubben.

Da vi er nært internvei vil denne stenges i perioder på 5-10 min for hver salve som blir avfyrt.

Før sprenging vil det bli gitt lydsignal som vanlig før de fyrer av salven og vakthold/stenging av internvei vil blir utført i henhold til utarbeidet Sikker Jobb Analyse (SJA) for jobben.

Hvis det er noen som er innenfor sikkerhetssonen når det skal sprenges vil vi varsle de berørte parter, eks Artic Aviation om å trekke unna til sikker anvist plass.

Hvis noen av dere planlegger parallell aktivitet i området, må dette koordineres med undertegnede /Tore Løkke AS.

Klubbtur til Åland

Det har i flere år vært snakket om å arrangere en felles tur til en destinasjon utenfor Norge. Jeg ønsker derfor å sjekke interesse for om dette er noe vi kan få til og eventuelt hvor mange som kan tenke seg å være med på en slik tur. Jeg ser for meg uke 24 eller uke 26

Vi har tidligere vært på Åland hvor vi valgte å ovenatte inne i gamlebyen Mariehamn. 

Selve turen er ca 480Nm. Planlegger landinger i Storuman, 160Nm, Neste legg til Sollefteå 120Nm. Nytt legg via Huddiksvall 80Nm. Siste legg til Mariehamn 130Nm. Dette gir oss muligheter til å bytte piloter slik at alle får fløyet et eller flere legg. Hvis vi fyller klubbflyene samt benytter 303 så er det mulig for 11 stk å være med på en slik tur. 

Det er ca 10t flyging med klubbflyene. DVS en kostnad på ca 30000,- i flyleie. Overnatting på Åland finner jeg til ca 1000,- pr natt for et dobbeltrom.

Interesse meldes til Bjørn, bskogoey@online.no