Øvelse med Flytjenesten

FlytjenestenFlytjenesten har i helgen vært på storstilt øvelse i Tromsø, og trent på alt fra transport av hundeekvipasjer til søk etter savnede personer på både sjø og land. I tillegg til flykorps fra flere av Flytjenestens medlemsklubber har øvelsen også involvert mannskaper fra en rekke av de øvrige organisasjonene i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum). Slike samhandlingsøvelser gir verdifull innsikt i hvordan de andre organisasjonene opererer, og gir oss mulighet til å se hva vi kan trene mer på i fremtiden.

Vi takker arrangørene for vel gjennomført øvelse!