Antall flyvninger

En liten reminder til klubbens medlemmer. I reisedagboka til flyene og i myWebLog finnes det et felt som heter «Antall flyvninger». Dette er antall landinger på den aktuelle turen, og feltet burde følgelig ha hett «Antall landinger» (men det gjør det altså ikke). Hvis du f.eks. utfører 5 touch & go og 1 full stop landing, skal du skrive 6 i dette feltet. Vanligvis skal dette samsvare med det du skriver i din egen loggbok.

Vær også nøye med å påse at du skriver inn samme antall i myWeblog som i flyets reisedagbok (her syndes det en del), hvis ikke er det noen andre som må rydde etter deg på et senere tidspunkt.

Takk!