Ny innpasseringsrutiner til Flyside og CP

Bakgrunnen for endringen er utfordringer med samtidighet og kompleksitet i arbeidsoppgavene for sikkerhetskontrollørene. Endringene skal bidra til å sikre at myndighetskrav overholdes ifm innpassering til flyside og CP.

Ny rutine for umiddelbar iverksetting;

1. Kun henvendelser fra fremste kjøretøy behandles. 

Altså er du i kø så vent i kjøretøyet til du er fremst i køen.

2. Ved bom landside/flyside skal sjåfør fra fremste kjøretøy inn i kontrollposten for å dokumentere behov og autorisasjon (eks. Avinor ID-kort).
3. Ved kontrollpunkt Flyside/CP skal alle fra fremste kjøretøy inn i kontrollposten for sikkerhetskontroll.

24. januar 2020

Roger Henriksen

Operativ sjef

Bodø lufthavn