Periodisk klubbstandarisering

Periodisk klubbstandarisering vil finne sted onsdag 19/2 og tirsdag 3/3 (for dem som ikke kan i feb) Kl 1900-2200
Sted: Klubhuset
Agenda:
– Hendelser/uhell i 2019 i inn og utland
– Hva kan vi lære av disse ?
– Når hendelse/uhellet inntreffer (psykologi/formalia/saksbehandling)
– Diskusjon om sikkerhet, klubb kultur mv