John Eivind Skogøy tildelt NLFs gullnål

Under årsmøte i Bodø Flyklubb for 2022 den 25.februar, fikk leder i Bodø Flyklubb, John Eivind Skogøy tildelt NLFs gullnål.

John Eivind Skogøy (t.v.) fikk tildelt NLFs gullnål.

Skogøy startet karrieren sin som modellflyger uten noen tilknytning. Han ble medlem i Bodø Flyklubb i 1991, medlem i Værnes flyklubb i 1992, medlem i NTH flyklubb i 1993, Medlem i Oslo Flyveklubb 1997, medlem i Saltdal flyklubb i 2010 og til slutt medlem i Hattfjelldal flyklubb.

Han fløy opp til PPL-A i 1991 og tok seilflybevis i regi av NTH flyklubb i 1993. Han er mangeårig styreleder i Bodø Flyklubb. Siden 90 tallet har han vært med i Flytjenesten i Bodø.

Begrunnelse for tildeling av gullnål

Etter søknad ble Skogøy valgt til leder i Flytjenesten i desember 2018. Sommeren 2019 opplevde Flytjenesten et fatalt havari. Som følge av dette ble det igangsatt et omfattende arbeid for å utvikle og implementere et nytt sikkerhetssystem. Dette er nå godkjent av luftfartstilsynet. Kandidaten har nedlagt en stor innsats i å få reetablert Flytjenesten. Hans bidrag har vært avgjørende for at tjenesten nå har en oppdatert og profesjonelt innrettet håndbok som dekker alle aspekter ved tjenesten. Hans bidrag til Flytjenesten både lokalt og sentralt – over lang tid – fortjener anerkjennelse.

Denne innsatsen kommer i tillegg til hans engasjement i klubb og i styret i Luftfartsskolen.