Vinnere av konkurranser 2021 og utdeling av vandrepokal

Under årsmøtet 25.februar ble vinnere av «Årets Navigatør 2021» og Landingskonkurranse klasse 1 og 2 kåret.

Vinnere av landingskonkurransen 2021:

– Klasse II under 200 timer: Solrun H Krane

– Klasse I over 200 timer: John Eivind Skogøy

Årets Navigatør 2021

Det var 5 som meldte seg på i årets-navigatørkonkurransen i 2021. De hadde fra 9 til 20 besøkte flyplasser iht. statuttene. Vinner av «Årets navigatør 2021» er Odd Magne Antonsen med 20 besøkte flyplasser i 2021.

I tillegg til disse fikk Esben tildelt diplom for oppflyging til PPL-A i 2021.

Vinner av «Årets navigatør 2021» er Odd Magne Antonsen (t.v.) med 20 besøkte flyplasser i 2021.
Vinner av klasse II under 200 timer: Solrun H Krane

Vinner av klasse I over 200 timer: John Eivind Skogøy
Esben Henriksen tildelt diplom for oppflyging til PPL-A i 2021.

Foto: Ståle Novik