Innkalling til flyvask

Vi kaller inn til vask og polering av klubbflyene tirsdag 24.07, oppmøte kl. 17:00 i shelteret. Vaskingen blir utenfor Widerøe like ved, polering i shelteret. Vi holder på til vi er ferdige. Klubben stiller med nødvendig utstyr. 

For å ha kontroll på antall deltakere så ber vi om tilbakemelding på hvem som kommer til admin@bofly.org