Harald Elvik tildelt NLFs gullnål

Tirsdag 03.juli fikk Harlad Elvik tildelt Norges Luftsportsforbund sin gullnål for sin fantastiske innsats for etableringen av Engeløy flyplass.

Harald Elvik har vært flyinteressert siden barndommen. Han begynte tidlig å fly modellfly og var med i etableringen av Snoopy modellflyklubb – forløperen til Bodø modellflyklubb. Han har siden 2007 vært medlem i Bodø flyklubb. Han fløy solo i 2008 og tok PPL-A i 2009. Han har vært gårdbruker og melkebonde og begynte under flygerutdannelsen å arbeide med å etablere flyplass på eiendommen sin.

Haralds motivasjon, ressurser, kapasitet og arbeidsinnsats har vært helt avgjørende for at det ble gitt konsesjon til, og åpnet en fantastisk flyplass på Engeløya i 2010. Engeløy flyplass har betydning for opplæring og trening i hele regionen og for nasjonale flyskoler. Harald har fått i stand en flyplass som gir et verdifullt og sikkerhetsmessig nødvendig tilskudd langs Nordlandskysten som hele det norske flymiljøet drar nytte av.

 

http://www.nlf.no/forbund/harald-elvik-tildelt-nlfs-gulln-l