Alle innlegg av Redaktør

Rognan Flyplass

Årets mini-putturnering i fotball arrangeres på Rognan 10.06-23 til 11.06-23.

Rognan flyplass benyttes da til parkeringsplass og:

ENRG stenges derfor fra 09.06-23  Kl. 20:00 og gjenåpnes 11.06-23  Kl. 20:00.  Alle tider lokal tid.

For Saltdal Flyklubb
Alf Sture Vik

Sprengningsarbeider

Onsdag 31.05 vil det pågå spreningsarbeider ved parkeringsplass/klubbhus/shelter i tidspunkt er 0915-1115 og 1530.

Torsdag 01.06.23 blir det sprengning ca. kl 0915 og 1115L.

Biler og fly bør ikke parkeres ute i området for å unngå skader.

Sprenging ved klubbhuset

Hvis NLBO får tommel opp av drift i morgentidlig vil Tore Løkke AS sprenge ved Bodø Flyklubb/Widerøe atme Internvei fra 09-10 tiden av pga hurtigere fremdrift enn det det var lagt opp til. 

Det legges opp til 4 salver, der tårnet blir varslet før hver salve fyres av.

Det vil bli fulgt samme prosedyrer slik det ble gjort i dag med sperring av internvei ca 5 min og lydsignal før sprenging. SJA vil også utføres før arbeidet begynner og godkjennes av drift.

Rystelslsesmålinger vil bli utført med sensorer strategisk utplassert.

Sprenging Langstranda/flyside E1 forberedende arbeider Ny lufthavn Bodø

I neste uke begynner entreprenør Tore Løkke AS å sprenge vekk fjell som er avdekt i rørtrasé i Langstranda og inn på flyside mellom Artic Aviation og Widerøe/Flyklubben.

Da vi er nært internvei vil denne stenges i perioder på 5-10 min for hver salve som blir avfyrt.

Før sprenging vil det bli gitt lydsignal som vanlig før de fyrer av salven og vakthold/stenging av internvei vil blir utført i henhold til utarbeidet Sikker Jobb Analyse (SJA) for jobben.

Hvis det er noen som er innenfor sikkerhetssonen når det skal sprenges vil vi varsle de berørte parter, eks Artic Aviation om å trekke unna til sikker anvist plass.

Hvis noen av dere planlegger parallell aktivitet i området, må dette koordineres med undertegnede /Tore Løkke AS.