Alle innlegg av Redaktør

Rognan åpnet for sesongen

Da har endelig vinteren slipper taket, og flystripa er snøfri. Jeg har i dag inspisert rullebanen og:

Velkommen, håper ENRG blir flittig brukt. Rognan Flyplass åpner med dette årets sesong.

mvh
Alf S. Vik
Leder SFK

INFORMASJON OM ANLEGGSARBEIDER

Det vil pågå anleggsarbeider på oppstillingsplassen ved 330 hangar de neste 4-5 ukene.

Det skal etableres 3 oppstillings plasser for den nye SAR Queen AW101. Se utklipp av tegningen nederst.

Dette vil medføre noen endringer på internveien i området.

Planlagt oppstart av anleggs arbeidene er mandag 16.mai.  Betong og asfalt skal freses bort og ny asfalt legges.

Ber alle som ferdes på internveien i dette område om å vise aktsomhet.

UKE 20/21;

  • Skilt og stopplinjer i ØST  for kjøretøy flyttes fredag 13.mai eller senest før anleggsarbeidene ( på OS3) starter.
  • Betong griser sør av internvei flyttes  ca 1,5m sør
  • Betong griser nord av internvei fjernes midlertidig

UKE 21/22

  • Stopplinje/Skilt Nord av Driftsbygg flyttes når arbeidene på OS2 i vest starter opp.
  • Betong griser sør av internvei flyttes  ca 1,5m sør
  • Betong griser nord av internvei fjernes midlertidig

Ifølge 330 ( på oppstartsmøte 09mai) kunne det bli aktuelt å parkere et SeaKing på GA,  kan parkeres på stand 34