Sprenging Langstranda/flyside E1 forberedende arbeider Ny lufthavn Bodø

I neste uke begynner entreprenør Tore Løkke AS å sprenge vekk fjell som er avdekt i rørtrasé i Langstranda og inn på flyside mellom Artic Aviation og Widerøe/Flyklubben.

Da vi er nært internvei vil denne stenges i perioder på 5-10 min for hver salve som blir avfyrt.

Før sprenging vil det bli gitt lydsignal som vanlig før de fyrer av salven og vakthold/stenging av internvei vil blir utført i henhold til utarbeidet Sikker Jobb Analyse (SJA) for jobben.

Hvis det er noen som er innenfor sikkerhetssonen når det skal sprenges vil vi varsle de berørte parter, eks Artic Aviation om å trekke unna til sikker anvist plass.

Hvis noen av dere planlegger parallell aktivitet i området, må dette koordineres med undertegnede /Tore Løkke AS.