Sprenging ved klubbhuset

Hvis NLBO får tommel opp av drift i morgentidlig vil Tore Løkke AS sprenge ved Bodø Flyklubb/Widerøe atme Internvei fra 09-10 tiden av pga hurtigere fremdrift enn det det var lagt opp til. 

Det legges opp til 4 salver, der tårnet blir varslet før hver salve fyres av.

Det vil bli fulgt samme prosedyrer slik det ble gjort i dag med sperring av internvei ca 5 min og lydsignal før sprenging. SJA vil også utføres før arbeidet begynner og godkjennes av drift.

Rystelslsesmålinger vil bli utført med sensorer strategisk utplassert.