Yngve Krogstad er pilot!

Yngve Krogstad bestod bestod sin skilltest Fredag 22. Januar, og fikk dermed æren av å være første ordinære elev til å fly opp i Bodø Flyklubb i 2016. Kontrollant var Jon Solvang.

Hovedinstruktør har vært Kevin Henriksen. Klubben og flyskolen gratulerer!