Vi inviterer til åpen dag sammen med luftforsvaret 25. mai.

Luftforsvaret og Norsk Luftfartsmuseum fyller 75 og 25 år i år og markerer dagen med en storslått feiring med luft under vingene.

Klubben vil delta med 3 fly, vi har også fått forespørsel om vi kan ha ansvar for kiosk salg.

For å gjennomføre dette trenger vi folk som har lyst til å stå på stand og hjelpe til med rigging og det vi skal der, samt planlegge og organisere vår deltakelse.

Ta kontakt med Trond 95036653 trond@markussen.no eller Yngve 97038431 yngve.krogstad@gmail.comså snart som mulig»