Utfasing av ID-kort

Gammelt ID-kortVi minner igjen om at alle ID-kort med gammelt design (se bilde) vil bli ugyldige fra 30. september 2015 for alle Avinors lufthavner. Ansatte med gammelt ID-kort vil bli avvist i samtlige sikkerhetskontroller etter denne datoen. Nytt lokalt ID-kort utstedes ved oppmøte på ID-kontoret.

Dersom du skal ha endringer på ID-kortet ditt, som navn, tittel, tilgangsområder, autorisasjoner etc, må du søke på nytt via www.avinor.no/idkort. Velg «Slitasje» eller «Endring» som årsak til kortsøknad.